Sa pag negosyo, ang bangko kinanlan gyud nato sa atong matag adlaw nga mga transaction sa kwarta. Sa sobra na sa kapin tuig sa aning atong gi bangutan nga pandemya sa COVID-19, akong na bantayan nga ang BDO wala gyud nag undang ug operations o servisyo sa iyang mga cliente.

Bisan man sa gi agi nga mga bulan, ilabi na adtong pag sugod sa lockdown nga halos tanan nag undang ang BDO nagpa bilin abri bisan limitado lang nga capacidad. Bisan ang uban nila nga opesina nag sira, naa pa gihapon nagpa bilin nga abri nga pwede nimo ma adtoan para sa mga kinanlanon nato nga trasaction sa banko, busa gi bilib gyud ko sa BDO kay naa gyud sila pirmi bisan sa na sinati nga pandemya.

 

Sa akong branch sa BDO, medyo na ila na gyud nako ang pipila ka mga empleyado sa banko, bisan naay quarantinas sa kumunidad abri lang gyud gihapon sila ug nag padayon ug servisio sa publiko. Bisan paman sa mga kabalaka ug kahadlok sa kahimsog ug panglawas nga gibati ug kaugmaon naa lang gihapon sila nag supporta sa ilang pasalig nga mo servisyo para sa katawhan. Gi hatagan kita nila ug pasalig nga normal lang gihapon para maka padayon ug servisyo sa atong pang hinanglanon nga kwarta ug transactiones.

Sukad sa pag sugod sa BDO, cliente nako nila ug sa akong ka sinatian, ang mga empleyado sa BDO mga mahigalaon, ma saligan, matinahuron, ug ma tinabangon sa tanan nila cliente. Bisan paman sa pandimya nga na hiagom nato karon, naa lang gihapon ilang pahiyom, malipayon, malaumon. Ug tungod ana mapasalamaton gyud kaayo kami sa ila para lang nga sa kadali maka ginhawa sa palas-anon nato karon.