Sa panahon karon, kong makig sabot gani ta sa atong isig ka tawo nga makig trasansakyon, kinanlan gyud ta mag tarong, mag respetohay ug maloloy-on. Sa parehas pud nga oras, si Kristo mismo nagpahinumdom kanato nga dili kini tugotan nga kita malimbongan o pahimuslan.

Ang pagkahimong “maalamon ingon sa mga bitin” usa ka positibo nga paghulagway. Nagpasabut ra kini nga kinahanglan nato gamiton ang maayo nga paghukom ug kritikal nga pang huna-huna, labi na ang bahin sa pinansyal. Karon lang, gipahibalo kami bahin sa mga scammer sa pagbayad sa utang.

Kini nga mga scammer nagpakaaron-ingnon lang nga ania sila dinhi aron matabangan ka nga maproseso ang imong applikation sa pag utang nga mas dali. Kumbinsihon ka nila nga sila adunay maayong koneksyon nga sulud sa usa ka bangko o uban pang organisasyon sa pagpautang.

Sa higayon nga makuha na nila ang imong pagsalig, limbongan ka nila sa paghatag kanila ug salapi – alang kuno sa “pagproseso” sa mga utang. Sa tinuud, ang pagbayad sa kwarta mo adto lang na sa scammer – dili sa bangko o nagpahulam.

Pero ayaw kawala og paglaum. Adunay mga paagi aron mapug-ngan ang kini nga mga scammers pina-agi sa mga mosunud nga lakang:

Pagbayad alang sa imong mga utang pinaagi sa husto nga mga kanal o channel sa bangko. Kini ang a) Sa counter sa imong branch sa bangko o b) pinaagi sa awto-matikong paghan-ay sa debit. Buhata kini alang sa imong mga pahulam sa awto, pautang sa balay, ug mga pautang sa negosyo.

Ang pagbayad sa awtomatikong pag-debit mas luwas ug komben-yente. Pangutan-a ang imong bangko bahin sa ingon nga kahikayan. O pagpangutana sa imong labing duol nga sangang BDO bahin sa Awtomatikong Pagpaayos sa Bangko (ADA) sa bangko. Nagbalhin kini matag bulan nga amortisasyon gikan sa usa ka gitudlo nga BDO Savings o Checking account sa imong pagbayad sa utang.

Pakigsulti una sa bangko o tigpahulam. Kung adunay usa nga nagtanyag nga motabang sa imong aplikasyon sa pautang, ayaw pag-ingon dayon deritso nga oo. Kuhaa ang ngalan sa tawo ug pagtawag o pag-adto sa branch sa bangko o kompanya sa pagpangutang. Susihon kung ang tawo ang ilang gitugutan nga ahente. Pagkahuman susihon kung ang tanyag sa tawo lehitimo ug gitugutan sa bangko.

Ayaw pag pa pugos sa pag-ingon nga oo kung bisan pa ang tawo nga nagtanyag usa ka kaila, higala, o paryente. Parehas ra, pagkontak una sa bangko o kompanya sa pagpangutang aron ma-verify ang tawo ug ang tanyag.

Paglikay ug pagbantay kung adunay mangutana kanimo nga ibalhin ang salapi sa usa ka personal nga account; labi na kung kini alang sa pag-proseso sa usa ka aplikasyon sa pautang o sa wala pa buhian ang kita sa utang.

Pag-ampo sa maka Gagahum sa pag-giya ug kalamdagan apan sa parehas nga oras, mag maalamon ug maghunahuna nga kritikal bahin sa mga transaksyon basta kini pinansyal na. Niana nga paagi, mahimo nimo ma-palayo ang mga scammer.